Nieuwsbrief februari 2013

Vandaag is de nieuwsbrief van februari verstuurd. Hierin informeren we je dat er toch zomerijs in Inzell komt! Daarnaast vind je informatie in deze nieuwsbrief over een Techniek Trainingsweek met jouw eigen team of schaatsvrienden, over de geslaagde Sprintweek en over het mooie NK Masters.
 
Toch zomerijs in Inzell!!
In tegenstelling tot eerdere berichten komt er toch zomerijs in Inzell. De Duitse bond heeft haar besluit over het zomerijs na rijp beraad herzien en dus krijgt niet Erfurt maar wederom Inzell de gelegenheid zomerijs te maken!
Techniekweek met jouw team of selectie
Inmiddels wordt Schaatstraining advies & begeleiding steeds vaker benaderd om een techniekweek voor een compleet team of selectie te organiseren. Heb jij ook interesse in een week met jouw schaatsmaatjes, selectieteam of vriendengroep? Meld je wensen dan bij Schaatstraining advies & begeleiding, zodat we kunnen kijken hoe we dit vorm kunnen geven.
Sprintweek geslaagd
Rondom de International SPRINT CLASSICS voor Masters in Inzell op 2 en 3 februari, organiseerde Schaatstraining advies & begeleiding weer een techniekweek. In de dagen voor de sprintvierkamp werd er gewerkt aan het technisch en mentaal voorbereiden van de deelnemers. Tijdens het weekend werden er door de meeste deelnemers erg mooie tijden neergezet. En tot slot hebben we drie dagen op prachtig rustige uren aan de techniek kunnen slijpen.
Mooi NK Masters in Deventer
Afgelopen weekend, 9 en 10 februari, vond het NK Masters Allround en Afstanden plaats op ijsbaan De Scheg in Deventer.  Veel sporters die Schaatstraining advies & begeleiding begeleidt stonden daar uiteraard aan de start en dus was Schaatstraining advies & begeleiding beide dagen aanwezig voor coaching en begeleiding.
 
Hier vind je de volledige nieuwsbrief van februari 2013.