Exclusieve testdagen 28 en 29 augustus

Exclusieve testdagen 28 en 29 augustus

De exclusieve testdagen die we in samenwerking met Diane Valkenburg in mei zouden organiseren maar door de corona-maatregelen moesten cancelen, hebben we opnieuw ingepland. Deze staan nu vastgesteld op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus.

Verbeterde testapparatuur

Diane heeft weer een mooi aanbod voor deelnemers van Schaatstraining advies & begeleiding. Op haar nieuwe locatie maakt Diane gebruik van nieuwe, verbeterde testapparatuur. Ze heeft twee Monark testfietsen die het vermogen beter meten en regelen. Daarnaast heeft ze een nieuw ademgasanalysesysteem dat naast de opname van zuurstof ook de afgifte van koolstofdioxide meet. Daarmee kan ze tijdens de VO2max-test je omslagpunten, trainingszones en energieverbruik nog beter in kaart te brengen.

Testen

Er kunnen verschillende inspanningstesten gedaan worden. Een 30 seconden Wingate test, een VO2max-test en een stappentest met lactaatmeting.

Tijdens de 30 seconden durende Wingate sprinttest wordt je anaerobe vermogen en anaerobe capaciteit gemeten. Dit zijn goede voorspellers voor schaatsprestaties. De stappentest met lactaatmeting meet het maximale aerobe vermogen, de maximale hartslagfrequentie en de lactaatcurve. Aan de hand van deze test worden je omslagpunten bepaald en trainingszones opgesteld. De VO2max-test is gelijk aan de stappentest met lactaatmeting en daarbij wordt een ademgasanalyse gedaan, waarbij de maximale zuurstofopname gemeten wordt. Op deze manier kunnen omslagpunten en trainingszones nog wat nauwkeuriger bepaald worden.

Met behulp van deze testen kom je erachter met welke fysieke conditie je richting het winterseizoen gaat. De testresultaten geven informatie om je trainingen beter in te richten. De sporters die in eerdere edities al deelnamen, kunnen daarnaast met de nieuwe resultaten de trainingsarbeid van afgelopen zomer en/of winter controleren.

COVID-19 maatregelen

Tijdens de eerdere edities van de testdagen werden op één dag twee inspanningstesten uitgevoerd; een Wingate en een VO2max test. Op dit moment hebben we nog geen zicht op wat de mogelijkheden eind augustus zijn. Maar er is een kans dat dezelfde opzet als in de eerdere edities nog niet mogelijk is.

Het uitvoeren van VO2max-testen is op het huidige moment nog niet mogelijk vanwege de COVID-19 maatregelen. De ademgasanalyse-apparatuur kan nog niet gereinigd worden op een manier dat de kans op besmetting van de ene tester op de volgende volledig verdwijnt. Er zijn filters op de markt die voldoende beschermen, maar daarmee worden de testresultaten onbetrouwbaar. Om deze reden voert Diane op dit moment nog geen VO2max-testen uit en vervangt ze deze door een stappentest met lactaatmeting.

Bij de stappentest met lactaatmeting volg je hetzelfde 3 minuten stappenprotocol dat je ook zou volgen tijdens een VO2max-test. Je vermogen, hartslag en bloedlactaatconcentratie worden op dezelfde manier gemeten. Het verschil is dat er geen ademgasanalyse meeloopt. Je maximale zuurstofopname wordt niet gemeten, maar Diane kan daar op basis van je gewicht en je gefietste maximale vermogen wel een schatting van maken. Op basis van het vermogen, je hartslag en de lactaatcurve kan ze wel omslagpunten en trainingszones bepalen.

Daarnaast mag Diane op dit moment maar één tester tegelijkertijd binnen in de testlocatie hebben. Buiten is voldoende ruimte om de rustperiode tussen beide testen te benutten en een lunch aan te bieden, maar dit is alleen mogelijk wanneer de buitentemperatuur daar goed genoeg voor is. Wanneer het te koud is om de tijd buiten te overbruggen, is het verstandiger om de Wingate en de stappentest op twee afzonderlijke dagen uit te voeren.

Samenvattend is het op dit moment mogelijk om een Wingate sprinttest en een stappentest met lactaatmeting uit te voeren, op twee verschillende dagen. Maar we hopen dat het eind augustus weer mogelijk is om VO2max-testen af te nemen en meerdere personen binnen in Dianes testlocatie te ontvangen, waardoor beide testen op dezelfde dag afgenomen kunnen worden. Uiterlijk in de tweede week van augustus geven we een update hierover.

Deelnemen?

Voor de testdagen heeft Diane een speciale aanbieding. Je kunt een Wingate en stappentest met lactaatmeting of VO2max-test uitvoeren voor een gereduceerd tarief. Natuurlijk is het ook mogelijk om een losse inspanningstest te reserveren. In de uitnodiging van Diane vind je op de laatste pagina de volledige prijzenlijst. Aanmelden doe je door een mail te sturen naar Schaatstraining advies & begeleiding.