Tarief pakket "Basis"

Tarief seizoen 2023-2024

Het tarief voor het pakket “Basis” bestaat uit twee facetten:

  • Overall jaarplan: € 105,00
  • Uitgewerkte schema’s per trainingsperiode: € 95,00

In een overall jaarplan zitten vier trainingsperioden:

  • Algemene Voorbereidingsperiode I (AVPI)
  • Algemene Voorbereidingsperiode II (AVPII)
  • Specifieke Voorbereidingsperiode (SP)
  • Wedstrijdperiode (WP)

Een complete jaarbegeleiding komt dus neer op € 105,00 + (4 x € 95,00) = € 485,00