Tarief pakket "Basis"

Tarief seizoen 2021-2022

Het tarief voor het pakket “Basis” bestaat uit twee facetten:

  • Overall jaarplan: € 90,00
  • Uitgewerkte schema’s per trainingsperiode: € 82,50

In een overall jaarplan zitten vier trainingsperioden:

  • Algemene Voorbereidingsperiode I (AVPI)
  • Algemene Voorbereidingsperiode II (AVPII)
  • Specifieke Voorbereidingsperiode (SP)
  • Wedstrijdperiode (WP)

Een complete jaarbegeleiding komt dus neer op € 90,00 + (4 x € 82,50) = € 420,00 (€ 35 per maand).

Agenda