Tarief pakket "Basis"

Tarief seizoen 2022-2023

Het tarief voor het pakket “Basis” bestaat uit twee facetten:

  • Overall jaarplan: € 95,00
  • Uitgewerkte schema’s per trainingsperiode: € 87,50

In een overall jaarplan zitten vier trainingsperioden:

  • Algemene Voorbereidingsperiode I (AVPI)
  • Algemene Voorbereidingsperiode II (AVPII)
  • Specifieke Voorbereidingsperiode (SP)
  • Wedstrijdperiode (WP)

Een complete jaarbegeleiding komt dus neer op € 95,00 + (4 x € 87,50) = € 445,00

Agenda