Periodisering

Het doel van periodiseren is het voorkomen van overtraining en het optimaliseren van een topprestatie. Wat speelt er allemaal mee?

  • Tijdens een training wordt het lichaam een klein beetje stuk gemaakt (verbruiken van energievoorraden, kleine spierschades, etc.). Na de training herstelt het lichaam de schade en past zich zodanig aan dat het sterker wordt dan voor de training. Dit leidt tot prestatieverbetering, ook wel supercompensatie genoemd.
  • Daarnaast kan gebrek aan variatie in trainingen leiden tot vermoeidheid en demotivatie. Variatie in trainingsvormen levert trainingsprikkels op, die weer tot prestatieverhoging leiden.
  • Een ander belangrijk gegeven is dat elke schaatser anders en niet iedereen dezelfde hersteltijden heeft. Bij het opstellen van een trainingsprogramma is het dan ook essentieel om de hersteltijden van de verschillende trainingen goed in de gaten te houden, om zo de juiste trainingsprikkel op het juiste moment te kunnen geven.

Nu zijn er veel manieren om te periodiseren. Immers vele wegen leiden naar Rome. In onze periodisering maken wij meestal gebruik van een combinatie van het model van Matvejev en het model van Tschiene.

Model van Matvejev:

 

Model van Tschiene:

Kort gezegd komt dat er op neer dat er een opbouw in omvang en intensiteit in zit tot en met de Specifieke Voorbereidingsperiode, waarna de omvang terugzakt en de intensiteit hoog blijft. Hierbij is de periodisering tot halverwege de Specifieke Voorbereidingsperiode opgebouwd uit een driewekelijkse cyclus, bestaande uit:

  • Intensieve week (omvang 80%)
  • Omvangsweek (omvang 100%)
  • Herstelweek (omvang 60%)

en daarna overgaat op een tweewekelijkse cyclus waarbij in de Wedstrijdperiode de omvang standaard naar beneden gaat. Deze cyclus bestaat uit:

  • Intensieve week (omvang 80%)
  • Herstelweek (omvang 60%)

De overgang naar de tweewekelijkse cyclus die in de winter ontstaat is veelal nodig om goed om te kunnen gaan met het wedstrijdprogramma en snel in te kunnen spelen op wijzigingen in het wedstrijdprogramma.

Daarnaast ga ik flexibel om met de twee- en driewekelijkse cycli; indien nodig kan dit ook uit meer of minder dagen dan een hele week bestaan, zodanig afgestemd op de mogelijkheden van de schaatser. Het plan is immers maatwerk.

De ervaring leert dat de afwisseling tussen omvang, intensiteit en herstel samen met een variatie in trainingsvormen niet alleen fysieke trainingsprikkels opleveren maar vooral ook mentaal positief beïnvloedt. De herstelweek maakt dat de sporter weer gretig wordt voor een nieuwe intensieve week met aanvullend een omvangsweek. De sporter blijft gemotiveerd, heeft er lol en plezier in, wat naar mijn mening zeer belangrijke facetten in het trainen zijn.

Nieuws
Agenda