Periodisering

Het doel van periodiseren is het optimaliseren van een topprestatie én het voorkomen van overtraining. Wat speelt er allemaal mee?

  • Tijdens een training wordt het lichaam een klein beetje stuk gemaakt (verbruiken van energievoorraden, kleine spierschades, etc.). Na de training herstelt het lichaam de schade en past zich zodanig aan dat het sterker wordt dan voor de training. Dit leidt tot prestatieverbetering, ook wel supercompensatie genoemd.
  • Daarnaast kan gebrek aan variatie in trainingen leiden tot vermoeidheid en demotivatie. Variatie in trainingsvormen levert trainingsprikkels op, die weer tot prestatieverhoging leiden.
  • Een ander belangrijk gegeven is dat elke schaatser anders en niet iedereen dezelfde hersteltijden heeft. Bij het opstellen van een trainingsprogramma is het dan ook essentieel om de hersteltijden van de verschillende trainingen goed in de gaten te houden, om zo de juiste trainingsprikkel op het juiste moment te kunnen geven.

Nu zijn er veel manieren om te periodiseren. Immers, vele wegen leiden naar Rome. In onze periodisering maken wij meestal gebruik van een combinatie van het model van Matvejev en het model van Tschiene.

Model van Matvejev:

 

Model van Tschiene:

Kort gezegd komt dat er op neer dat we eerst de omvang laten stijgen en in een later stadium ook de intensiteit. In de specifieke voorbereidingsperiode laten we de omvang terugzakken en de intensiteit hoog.

Hierbij maken we het grote deel van het seizoen gebruik van een driewekelijkse cyclus, bestaande uit:

  • Intensieve week (omvang 80%)
  • Omvangsweek (omvang 100%)
  • Herstelweek (omvang 60%)

Uiteraard ga ik flexibel om met deze opbouw en cycli, om goed aan te kunnen sluiten op de doelen en mogelijkheden van de sporter. Het plan is immers maatwerk.

De ervaring leert dat de afwisseling tussen omvang, intensiteit en herstel samen met een variatie in trainingsvormen niet alleen fysieke trainingsprikkels opleveren maar vooral ook mentaal positief beïnvloedt. De herstelweek maakt dat de sporter weer gretig wordt voor een nieuwe intensieve week met aanvullend een omvangsweek. De sporter blijft gemotiveerd, heeft er lol en plezier in, wat naar mijn mening zeer belangrijke facetten in het trainen zijn.

Agenda