Jubileum: 10 jaar!

In 2010 ben ik van start gegaan met Schaatstraining advies & begeleiding en dus bestaat mijn mooie bedrijf dit jaar alweer 10 jaar! Wat gaat de tijd hard. En wat hebben we mooie jaren met gigantisch veel mooie trainingsdagen, -weken en -activiteiten achter de rug! 

Dank!

Iedereen die daar op welke manier dan ook een bijdrage aan heeft geleverd, heel erg bedankt daarvoor!! Zeker ook dank aan mijn mede-trainers van de afgelopen jaren Jetske, Tristan, Piet en natuurlijk Leen! Graag ga ik nog een lange tijd en met hetzelfde enthousiasme door!

Want effectief, gericht en vooral met veel plezier trainen, dat is waar ik voor sta. Maar… waar het voor mij, ons en heel veel van mijn sporters zo vanzelfsprekend en gemakkelijk is om te sporten, geldt dat niet voor iedereen.

Fonds Gehandicaptensport

Daarom wil ik dit jubileumjaar wat extra’s doen voor het Fonds Gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Omdat het jaar 2020 vanwege COVID-19 iets anders verloopt dan oorspronkelijk gepland, komt ook de steun van aan dit fonds wat later op gang en laat ik het project ook langer doorlopen. Inmiddels heb ik een eerste bedrag overgemaakt naar het Fonds Gehandicaptensport. Eind 2020 én eind van het seizoen 2020-2021 zal ik nogmaals een (nader te bepalen) bedrag overmaken om mijn jubileum te vieren.

Nog leuker wordt het als veel van mijn sporters ook een bijdrage leveren aan dit fonds. Op basis van het totaal verzamelde bedrag en de projecten die er zijn, zal ik in de loop van het seizoen 2020-2021 samen met Fonds Gehandicaptensport bekijken aan welk project ons jubileumbedrag besteed wordt.

Doe je mee?

Bedankt alvast!

Agenda