Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Schaatstraining advies & begeleiding, gevestigd te Haastrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50415050.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan info@schaatstrainingadvies.nl.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt Schaatstraining advies & begeleiding jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Schaatstraining advies & begeleiding met jou heeft of tenzij Schaatstraining advies & begeleiding wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht Schaatstraining advies & begeleiding te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij Schaatstraining advies & begeleiding op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je moet jezelf bij een dergelijk verzoek identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal Schaatstraining advies & begeleiding deze verwijdering tevens doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Schaatstraining advies & begeleiding hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Schaatstraining advies & begeleiding treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen (<16 jaar)
Indien je als minderjarige (<16 jaar) deel wilt nemen aan een evenement of een overeenkomst voor persoonlijke begeleiding wilt aangaan, zul je daarvoor nadrukkelijke toestemming van jouw ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger nodig hebben. Bij aanmelding wordt schriftelijk akkoord gevraagd van jouw ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Schaatstraining advies & begeleiding. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Schaatstraining advies & begeleiding raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
Schaatstraining advies & begeleiding past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Schaatstraining advies & begeleiding raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Schaatstraining advies & begeleiding er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Schaatstraining advies & begeleiding wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via info@schaatstrainingadvies.nl.

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018.